Hyppää pääsisältöön

Johtokunta

Johtokunnassa on tällä hetkellä kolme jäsentä

Johtoryhmä

 

 

 

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvosto valvoo jatkuvasti yrityksen johtokuntaa laissa määritettyjen ehtojen, yrityksen yhtiöjärjestyksen sekä hallintoneuvoston ja sen valiokuntien sisäisten sääntöjen mukaisesti. Hallintoneuvosto tekee vuoden ympäri sopivaksi katsomiaan tarkastuksia. Se voi myös pyytää käyttöönsä asiakirjoja, jotka se katsoo hyödylliseksi velvollisuuksiensa suorittamisessa.

Lue lisää

Hallintoneuvosto tarkastaa erityisesti puolen vuoden välein hallituksen valmistelemat puolivuosittaiset ja vuosittaiset konsernitilinpäätökset. Jokaisessa varsinaisessa yhtiökokouksessa hallintoneuvosto esittää raportin hallituksen laatimasta toimintakertomuksesta sekä edellisen vuoden konsernitilinpäätöksestä tekemistään huomioista.

Johtokunta kertoo hallintoneuvostolle säännöllisesti konsernin johdon tavoitteista ja niiden täyttymisestä (erityisesti vuosibudjetin ja investointisuunnitelman osalta) sekä investoinneista, riskien hallinnasta ja henkilöstön johtamiskäytännöistä sekä niiden toimeenpanemisesta konsernissa. Hallitus tuo myös hallintoneuvoston tietoisuuteen kaikki poikkeavat tilanteet.

Hallintoneuvoston sisäiset säännöt määrittävät jäsenten velvollisuudet hyvän hallintotavan määrittävien AFEP-MEDEF-suositusten mukaisesti. Yhtiöjärjestyksessä määritetään myös, että hallintoneuvoston jäsenet voivat pyytää lisäkoulutusta yrityksen sekä hallintoneuvoston valvomien yritysten erityisominaisuuksista, niiden liiketoiminnasta ja liiketoimintasektoreista. He voivat myös pyytää ajoittain tietoja hallituksen tai johtoryhmän jäseniltä sekä kuulla heitä. Hallintoneuvoston jäsenet saavat myös yleensä säännöllisesti tietoja yrityksen tuloksista, toimista ja kehityksestä.

Hallintoneuvoston kokousten ehdot on määritetty sisäisissä säännöissä. Puheenjohtaja kutsuu hallintoneuvoston kokoukset koolle kaikin käytettävissä olevin keinoin, myös suullisesti. Puheenjohtajan ollessa estynyt kokouksen kutsuu koolle varapuheenjohtaja.

Puheenjohtajan on kuitenkin kutsuttava hallintoneuvosto koolle 15 päivän kuluessa siitä, kun vähintään yksi hallituksen jäsen tai vähintään kolmannes hallintoneuvoston jäsenistä on esittänyt kirjallisen pyynnön koollekutsumisesta. Jos pyyntöön ei vastata, sen tekijä(t) voi kutsua kokouksen koolle itse esittämällä kokoontumisen asialistan.

Hallintoneuvosto kokoontuu vähintään kolmen kuukauden välein tarkastamaan tarkastusvaliokunnan edellyttämällä tavalla hallituksen laatiman neljännesvuosikatsauksen sekä tarkastamaan hallituksen toimittamat asiakirjat ja tiedot. Hallintoneuvosto voi kokoontua myös muulloin, jos yrityksen etu sitä edellyttää. Kokoontumisten tiheyden ja keston on mahdollistettava hallintoneuvoston vastuulla oleviin aiheisiin perehtymisen ja niistä syvällisesti keskustelemisen.

Kokouksia johtaa puheenjohtaja, ja hänen poissa ollessaan varapuheenjohtaja. Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa, kokouksia johtaa hallituksen nimeämä hallintoneuvoston jäsen. Päätösvaltaisuuden ja hallintoneuvoston jäsenten enemmistön laskemista varten läsnä oleviksi katsotaan jäsenet, jotka osallistuvat video- tai puhelinyhteydellä, joka varmistaa osallistujien tunnistamisen sekä takaa heidän tehokkaan osallistumisensa sovellettavan lainsäädännön ja säädösten mukaisesti.

Yhtiöjärjestyksessä määritetään myös hallintoneuvoston toiminnan arvioimismenetelmät. Tätä tarkoitusta varten hallintoneuvoston on lisättävä asialistaan kerran vuodessa kohta sen toimintatapojen arvioimisesta nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan raportin mukaisesti. Hallintoneuvosto ja sen valiokunnat on arvioitava virallisesti vähintään kolmen vuoden välein hallintoneuvoston riippumattoman jäsenen johtamana ja tarvittaessa ulkopuolisen konsultin avustamana. Vuosikertomuksessa kerrotaan osakkeenomistajille arviointien tuloksista ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Sulje

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on seurata taloudellisten tietojen laatimista ja tarkastamista sekä varmistaa riskien seurannan ja sisäisen toiminnanohjausjärjestelmän tehokkuus, jotta hallintoneuvoston tarkastus- ja valvontatoimintaa voidaan yksinkertaistaa. Tarkastusvaliokunta vastaa erityisesti seuraavista: (i) taloustietojen laatimisen valvominen, (ii) sisäisten tarkastusten, sisäisten auditointien ja taloudellisiin tietoihin liittyvien riskien hallinnassa käytettävien järjestelmien tehokkuuden valvominen, (iii) yrityksen lakisääteisten tilintarkastajien suorittamien yrityksen lakisääteisten tilintarkastusten valvominen ja (iv) lakisääteisten tilintarkastajien riippumattomuuden valvominen.

 • Jäsenet

  Antoine Burel
  Puheenjohtaja
  Hallintoneuvoston riippumaton jäsent

  Thierry Morin
  Jäsen
  Puheenjohtaja ja hallintoneuvoston riippumaton jäsen

  Magali Chesse
  Jäsen
  Hallintoneuvoston jäsen

 • Tarkastusvaliokunnan säännöt

  Tarkastusvaliokunnan säännöt määrittävät, että yrityksellä on oltava kaikki tarkastusvaliokunnan tarvitsemaksi katsomat resurssit sen toimintojen suorittamista varten. Valiokunta voi erityisesti kuulla yrityksen ja konsernin yritysten lakisääteisiä tilintarkastajia, rahoituksesta, kirjanpidosta ja käteisvarojen hallinnasta vastaavia johtajia sekä sisäisistä tilintarkastuksista vastaavaa johtajaa. Valiokunta voi halutessaan kuulla kyseisiä henkilöitä ilman hallituksen jäsenten läsnäoloa. Se voi myös pyytää hallitusta toimittamaan kaikki tarpeelliseksi katsomansa tiedot. Valiokunta voi myös ottaa yhteyttä johtoryhmän jäseniin. Sen tulee ilmoittaa asiasta hallituksen puheenjohtajalle ja antaa asiasta selonteko hallintoneuvostolle ja hallitukselle. Valiokunta saa vastuualueelleen kuuluvia merkityksellisiä asiakirjoja (kuten rahoitusanalyytikoiden ja luokituslaitosten muistioita ja tarkastustehtävien yhteenvetoja). Se voi myös pyytää tarpeelliseksi katsomiaan lisätutkimuksia.

  Tarkastusvaliokunnan vuosittain ja vuosineljänneksittäin tekemien tilintarkastusten lisäksi on esitettävä lakisääteisten tilintarkastajien raportti, josta on korostettu tulosten pääkohdat ja valitut kirjanpitomenetelmät, sekä talousjohtajan esitys, jossa kuvataan yrityksen altistuminen merkittäville riskeille ja taseen ulkopuolisille sitoumuksille. Tarkastusvaliokunnan kokoukset pidetään ennen hallintoneuvoston kokouksia. Ne pidetään mahdollisuuksien mukaan vähintään kaksi päivää ennen hallintoneuvoston kokouksia, kun tarkastusvaliokunnan asialistalla on puolivuosittaisten ja vuosittaisten tilinpäätösten tarkastaminen ennen hallintoneuvoston suorittamaa tarkastusta. 

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan päätehtävänä on avustaa hallintoneuvostoa yrityksen johtoelimiin nimeämisissä sekä hallituksen jäsenten kaikkien palkkioiden ja etujen määrittämisessä ja säännöllisessä arvioimisessa, mukaan lukien kaikki tulevat edut ja/tai korvaukset vapaaehtoisesta tai pakotetusta konsernista lähdöstä. Valiokunta vastaa erityisesti seuraavista: (i) ehdotukset jäsenten nimeämisestä hallintoneuvostoon, hallitukseen, neuvoa antavaan komiteaan ja valiokuntaan, joka analysoi hallintoneuvoston riippumattomien jäsenten ehdokkuutta, (ii) hallintoneuvoston jäsenten toimikauden vuosittainen arviointi, (iii) tutkimukset ja ehdotukset hallintoneuvostolle koskien kaikkia hallituksen jäsenten palkkioehtoja, (iv) tutkimukset ja ehdotukset hallintoneuvostolle koskien läsnäoloilmoitusten jakamistapaa ja (v) muut ajoittaiset tehtävät.

 • Jäsenet

  Fabrice Barthélemy
  Puheenjohtaja
  Hallintoneuvoston riippumaton jäsen

  Thierry Morin
  Jäsen
  Puheenjohtaja ja hallintoneuvoston riippumaton jäsen

  Joy Verle
  Jäsen
  Puheenjohtaja ja hallintoneuvoston riippumaton jäsen

Yritysvastuu komitea

Yrityksen yhteiskuntavastuuta käsittelevän komitean tehtävänä on avustaa hallintoneuvostoa seuraamaan konTässä yhteydessä yhteiskuntavastuuvaliokunta hoitaa erityisesti seuraavia tehtäviä: harkitsee konsernin yhteiskuntavastuuta koskevia sitoumuksia ja strategiaa, varmistaa, että konserni ennakoi mahdollisuuksien mukaan yritysten yhteiskuntavastuun tärkeimmät kysymykset, riskit ja mahdollisuudet sekä antaa suosituksia konsernin yhteiskuntavastuuta koskevista käytännöistä ja sen tavoitteista.sernin yhteiskuntavastuun politiikkaa ja strategiaa.

 • Jäsenet

  Florence Noblot
  Puheenjohtaja
  Hallintoneuvoston riippumaton jäsen

  Amy Flikerski
  Jäsen
  Hallintoneuvoston jäsen

  Philippe Delleur
  Jäsen
  Hallintoneuvoston itsenäinen jäsen

Tilintarkastajat

Edustaja Edouard Sattler
Versailles'n lakisääteisten tilintarkastajien alueellisen yhtiön jäsen

63 rue de Villiers
92200 Neuilly-sur-Seine
Nimitys uusittiin yhtiökokouksessa 23. toukokuuta 2019 kuudeksi tilikaudeksi, joka päättyy 31. joulukuuta 2024 päättyvän tilikauden päättävän yhtiökokouksen lopussa.

Mazars

Edustaa Isabelle Massa
Versailles'n lakisääteisten tilintarkastajien alueellisen yhtiön jäsen

61 rue Henri Regnault
Tour Exaltis
92400 Courbevoie
Nimitys uusittiin yhtiökokouksessa 23. toukokuuta 2019 kuudeksi tilikaudeksi, joka päättyy 31. joulukuuta 2024 päättyvän tilikauden päättävän yhtiökokouksen lopussa.

Yhteydenotto

Tee yhteydenottopyyntö, niin vastaamme sinulle 24 tunnin sisällä (arkisin klo 8.00-15.00).

Tai voit lähettää meille sähköpostia:
fi-tuusula.asiakaspalvelu@elis.com

*Pakolliset kentät

Painamalla Lähetä-painiketta hyväksyt, että Elis käyttää annettuja henkilökohtaisia ​​tietojasi yhteydenottopyyntösi käsittelemiseen ja siihen vastaamiseen. Henkilötiedot käsitellään alatunnisteessa olevan tietosuojakäytännön mukaisesti.

 

CAPTCHA