Hyppää pääsisältöön

Tunnuslukujamme

 • Lähes 50,000

  työntekijää

 • 87 %

  työtyytyväisyyden taso (vuonna 2018 tutkimukseen osallistui 9 881 työntekijää 10 maassa)

 • 32 %

  uusista johtajista tulee yrityksen sisältä

 • 31 %

  vuonna 2018 rekrytoiduista johtajista naisia

 • 28

  toimintamaata

Henkilöstötarinoitamme

Elisin suurin voimavara on sen osaava henkilöstö. Katso alla oleva video, niin näet kulissien taakse ja voit tutustua jakelukoordinaattori Janne Nurmen arkeen ja työuraan yrityksessä.

Janne on aloittanut Elisillä palvelujemme kuljettajana pääkaupunkiseudun jakelutiimissä, josta hänet on ylennetty jakelukoordinaattoriksi. Jakelukoordinaattorin tehtäviin kuuluu jakelureittien optimointi, kuljettajien koulutus ja jakelun työlaadun seuraaminen ja kehittäminen.

Mahdollisuuksien kirjo

Laajan liiketoiminta-alueemme ansiosta voimme tarjota valtavasti erilaisia mahdollisuuksia urasuunnitelmiesi toteuttamiseen niin tuotannossa, asiakasjakelussa, logistiikassa kuin pääkonttorin tukitoiminnoissakin.

 • Yritteliäs ilmapiiri

  Elis kannustaa jokaista työntekijää tekemään aloitteita omia velvollisuuksiaan koskien, mutta myös niiden ulkopuolelta. Annamme mielellämme nuorille johtajille paljon vastuuta, jolloin he voivat edetä tulosyksiköiden johtotehtäviin nopeammin kuin muissa organisaatioissa. Elis-työntekijät luovat arvoa jokaisena päivänä ja kaikissa toimipaikoissa, joten kannustimet ja voitonjakojärjestelmät ovat yleisesti käytössä yrityksessä.

 • Haastaminen

  Henkilökohtaista suoriutumista arvostetaan, ja kunnianhimoinen koulutusohjelma edistää mahdollisuuksia kehittyä työtehtävässä sekä edetä uralla konsernissa. Jokaisella työntekijällä on alkuperäisestä työpaikastaan riippumatta mahdollisuus osoittaa kykynsä uusissa tehtävissä, edetä johtotehtäviin sekä siirtyä toimintojen ja eri liiketoimintayksiköiden välillä.

  Nuorille vastavalmistuneille on tarjolla kansainvälisiä vaihto-ohjelmia. Heitä koulutetaan konsernin merkittävimmillä liiketoiminta-aloilla ja lähetetään toiseen maahan 12–24 kuukaudeksi lisäkoulutusta, parhaiden toimintatapojen jakamista ja konsernin kulttuurin vahvistamista varten.

 • Ammattitaitoa edistävä koulutus

  Palvelukulttuurin kehittämiseksi Elis päätti perustaa yhteisen koulutuskeskuksen Janvilleen, Ranskan Normandiaan. Erilaisia ohjelmia on laadittu sisäisen etenemisen mahdollistamiseksi, ja ohjelmat on kohdennettu eri henkilöstöryhmille. Ohjelmista valmistuu uusia kehityspäälliköitä ja tiimivetäjiä. Käytössä on innovatiivisia menetelmiä, kuten opettavaisia pelejä, jotka tekevät koulutuksesta tehokkaampaa ja käytännöllisempää sekä edistävät yhteistä oppimista.

 • Tarkka kuunteleminen

  Jotta jokainen saa varmasti äänensä kuuluviin, kaikissa Elis-keskuksissa suoritetaan sisäinen kyselytutkimus kahden vuoden välein. Tämä antaa työntekijöille mahdollisuuden kertoa mielipiteensä, esimerkiksi työskentelyolosuhteista, koulutuksesta, urakehityksestä, työajasta ja turvallisuudesta. Tulosten avulla voimme tunnistaa kunkin keskuksen parannusta kaipaavat alueet.

 • Tiukat turvallisuusvaatimukset

  Elis on sitoutunut turvallisuusstrategiaan, joka perustuu kaikkien työntekijöiden ja johtajien mukanaoloon ja aktiivisen osallistumiseen. Tavoitteena on "nolla onnettomuutta". Erityisesti tuotannossa ja jakelussa työskenteleville työntekijöille opastetaan työkohtaisia kehon liikkeitä ja työskentelyasentoja.

 • Sitoutunut työnantaja

  Elis huomioi ympäristön, energiankulutuksen jatkuvan vähentämisen, ihmisoikeudet ja sukupuolten välisen tasa-arvon. Konserni on sitoutunut vähentämään sosiaalisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia toimimalla kumppanina taloudellisesti kestävässä mallissa, joka suosii palveluja tuotteiden sijaan, vuokraamista ostamisen sijaan sekä ympäristöystävällisten ratkaisujen kehittämistä. Eettisten ohjeidemme ja perussääntöjemme mukaisesti me arvostamme toisten kunnioittamista sekä edistämme koulutusta ja ammattilista yhteistyötä.

 • HR

  Työsuhteiden asioiden hoitaminen, sopivat rekrytoinnit, työntekijöiden tukeminen, koulutus ja kehityksen varmistaminen. Kaikki nämä tavoitteet ovat tärkeä panos Elisin menestykseen.

 • Markkinointi ja viestintä

  Markkinointi- ja viestintäosastomme vastaavat asiakaskokemuksen luomisesta, sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sekä yrityskuvan luomisesta. Elisillä pääset toteuttamaan monipuolisesti ja laaja-alaisesti digitaalista strategiaamme, tuotteiden ja palvelujen markkinoinnin suunnittelua sekä tapahtumien järjestämistä.

 • IT

  Transformaatio- ja tietojärjestelmäosastomme (DTSI) vastaa konsernin suorituskyvyn parantamisesta innovatiivisilla IT-ratkaisuilla: sovelluskehitys, rakenteiden hallinta, tietojärjestelmien turvallisuus, uudet innovaatiot jne.

 • Hallinto- ja talous

  Hallinto- ja talousosasto (DAF) hallinnoi tulosta, tekee yritysostoja (noin kymmenen vuodessa) ja vastaa asiaankuuluvasta rahoituksesta ylläpitääkseen konsernin johtavaa asemaa. DAF sisältää osastot: laki-, hallinto-, kirjanpito-, hallinnonvalvonta-, varainhoito-, riskienhallinta-, sisäinen tarkastus- ja sijoittajasuhteet. DAF johtaa myös kymmentä erillistä talousosastoa maissa, joissa Elis toimii.

 • Myynti

  Suomessa myyntitiimimme on omistautunut etsimään uusia sekä palvelemaan olemassa olevia asiakkuuksia. Kaupallinen tavoitteemme on laaja, koska palvelumme on suunnattu kaiken tyyppisille yritysasiakkaille.

  Mikäli olet intohimoinen myyntihenkilö, meiltä löydät varmasti haastavan ja hedelmällisen työtehtävän vastaamaan taitojasi.

  Tarjoalla olevia myyntityömahdollisuuksia:

  • Asiakkuuspäällikkö
  • Avain asiakkuuspäällikkö
  • Myyntipäällikkö

Osaamisen kehittäminen

Hyvä palvelu ja laatu ovat työntekijöiden sitoutumisen ansiota. Työntekijät ovat yrityksemme suurin voimavara. Elis tarjoaa lukuisia tehtäviä ja uramahdollisuuksia erilaisten työtehtävien sekä toimintojen välisten siirtymismahdollisuuksien kautta. Suuri mahdollisuuksien määrä antaa jokaiselle tilaisuuden antaa oma panoksensa ja edetä urallaan.

Sitoumuksemme

Perhetaustaisena yrityksenä olemme sitoutuneet luomaan innostavan ja kunnioittavan työskentely-ympäristön.

 • Läheisyyteen perustuva toimintakulttuuri

  Konsernilla on kokonaisuudessaan paljon työntekijöitä. Pääkonttorissa työskentelee 400 henkilöä ja toimipaikkojemme työntekijämäärä on 100–300 työntekijää. Tämä mahdollistaa luottamuksellisen ja hyväntahoisen ilmapiirin, joka kannustaa huomaavaisuuteen jokaisena hetkenä ja kaikessa kanssakäymisessä työpaikalla. Tiimit osallistuvat myös säännöllisesti laajoihin rakenteellisiin hankkeisiin, jotka edistävät konsernin kasvua.

 • Yritteliäs ilmapiiri

  Elis kannustaa jokaista työntekijää tekemään aloitteita omia velvollisuuksiaan koskien, mutta myös niiden ulkopuolelta. Annamme mielellämme nuorille johtajille paljon vastuuta, jolloin he voivat edetä tulosyksiköiden johtotehtäviin nopeammin kuin muissa organisaatioissa. Elis-työntekijät luovat arvoa jokaisena päivänä ja kaikissa toimipaikoissa, joten kannustimet ja voitonjakojärjestelmät ovat yleisesti käytössä yrityksessä.

 • Haastaminen

  Henkilökohtaista suoriutumista arvostetaan, ja kunnianhimoinen koulutusohjelma edistää mahdollisuuksia kehittyä työtehtävässä sekä edetä uralla konsernissa. Jokaisella työntekijällä on alkuperäisestä työpaikastaan riippumatta mahdollisuus osoittaa kykynsä uusissa tehtävissä, edetä johtotehtäviin sekä siirtyä toimintojen ja eri liiketoimintayksiköiden välillä.

  Nuorille vastavalmistuneille on tarjolla kansainvälisiä vaihto-ohjelmia. Heitä koulutetaan konsernin merkittävimmillä liiketoiminta-aloilla ja lähetetään toiseen maahan 12–24 kuukaudeksi lisäkoulutusta, parhaiden toimintatapojen jakamista ja konsernin kulttuurin vahvistamista varten.

 • Ammattitaitoa edistävä koulutus

  Palvelukulttuurin kehittämiseksi Elis päätti perustaa yhteisen koulutuskeskuksen Janvilleen, Ranskan Normandiaan. Erilaisia ohjelmia on laadittu sisäisen etenemisen mahdollistamiseksi, ja ohjelmat on kohdennettu eri henkilöstöryhmille. Ohjelmista valmistuu uusia kehityspäälliköitä ja tiimivetäjiä. Käytössä on innovatiivisia menetelmiä, kuten opettavaisia pelejä, jotka tekevät koulutuksesta tehokkaampaa ja käytännöllisempää sekä edistävät yhteistä oppimista.

 • Tarkka kuunteleminen

  Jotta jokainen saa varmasti äänensä kuuluviin, kaikissa Elis-keskuksissa suoritetaan sisäinen kyselytutkimus kahden vuoden välein. Tämä antaa työntekijöille mahdollisuuden kertoa mielipiteensä, esimerkiksi työskentelyolosuhteista, koulutuksesta, urakehityksestä, työajasta ja turvallisuudesta. Tulosten avulla voimme tunnistaa kunkin keskuksen parannusta kaipaavat alueet.

 • Tiukat turvallisuusvaatimukset

  Elis on sitoutunut turvallisuusstrategiaan, joka perustuu kaikkien työntekijöiden ja johtajien mukanaoloon ja aktiivisen osallistumiseen. Tavoitteena on "nolla onnettomuutta". Erityisesti tuotannossa ja jakelussa työskenteleville työntekijöille opastetaan työkohtaisia kehon liikkeitä ja työskentelyasentoja.

 • Sitoutunut työnantaja

  Elis huomio ympäristön, energiankulutuksen jatkuvan vähentämisen, ihmisoikeudet ja sukupuolten välisen tasa-arvon. Konserni on sitoutunut vähentämään sosiaalisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia toimimalla kumppanina taloudellisesti kestävässä mallissa, joka suosii palveluja tuotteiden sijaan, vuokraamista ostamisen sijaan sekä ympäristöystävällisten ratkaisujen kehittämistä. Eettisten ohjeidemme ja perussääntöjemme mukaisesti me arvostamme toisten kunnioittamista sekä edistämme koulutusta ja ammattilista yhteistyötä.

Yhteydenotto

Tee yhteydenottopyyntö, niin vastaamme sinulle 24 tunnin sisällä (arkisin klo 8.00-15.00).

Tai voit lähettää meille sähköpostia:
fi-tuusula.asiakaspalvelu@elis.com

*Pakolliset kentät

Painamalla Lähetä-painiketta hyväksyt, että Elis käyttää annettuja henkilökohtaisia ​​tietojasi yhteydenottopyyntösi käsittelemiseen ja siihen vastaamiseen. Henkilötiedot käsitellään alatunnisteessa olevan tietosuojakäytännön mukaisesti.

 

CAPTCHA